Omgevingsspray - 500ml - ACTIE - 2e Halve Prijs !

Artikel 6 van 8
€ 26,93 (inclusief btw)
  • Prijs voor 2 stuks
  • Doodt vlooien, vlooienlarven en teken
  • 6 maanden actief
  • Voor 140m2 oppervlakte

Omschrijving

Beaphar Omgevingsspray doodt vlooien, vlooienlarven en teken in de omgeving van het dier. De spray heeft snel effect en blijft 6 maanden actief. De inhoud van deze spray is voldoende om een oppervlakte van 140m2 te behandelen. Doelorganismen: Vlooien en –larven (Ctenocephalides felis), Teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) Beaphar Omgevingsspray heeft 2 werkzame stoffen: - Permethrin doodt direct teken, vlooien en vlooienlarven in de omgeving van het dier - S-Methopreen is een IGR (Insecten Groei Regulator) die de ontwikkeling van eitjes en vlooienlarven verhindert. Dit zorgt ervoor dat honden en katten niet opnieuw vanuit de omgeving besmet raken.
 


Gebruiksaanwijzing

Toepassingsmethode: spuiten. Na het stofzuigen van het te behandelen oppervlak wordt het product vanaf een afstand van 30 cm gesprayd. Spraybehandeling van 1,3 seconde voor ca. 1 m2 (2,1 g/m2). Tussen twee behandelingen moet ten minste 6 maanden zitten. NIET RECHTSTREEKS OP DIEREN GEBRUIKEN. Lees voor gebruik zorgvuldig de veiligheidsinstructies op het etiket. Gebruiksvoorschrift: Het product dient gebruikt te worden voor plaatselijke behandeling van niet-afwasbare meubelen en huishoudelijk textiel zoals tapijten, matten, fauteuils. Lees voor gebruik altijd het etiket of de folder en volg alle aanwijzingen op. Houd u aan de aanbevolen dosering. Werkzaam tot 6 maanden. Dit kan afnemen door normale reiniging (bv. stofzuigen van tapijten) of intensiever gebruik van de oppervlakken (bv. lopen, wrijving...). Wissel in geval van een aanhoudende plaag af met producten die werkzame stoffen bevatten met een andere werking, om te voorkomen dat er resistentie ontstaat. Afwisseling zorgt ervoor dat resistente exemplaren uit de groep worden gedood. Indien de plaag aanhoudt ondanks het volgen van de instructies op het etiket, neem dan contact op met een professionele ongediertebestrijder. Niet gebruiken om katten of andere dieren te behandelen. Niet gebruiken in kattenmanden. Informeer de toelatingshouder indien de behandeling niet effectief is.


Samenstelling

  • Ingrediënten: Permethrin (CAS n° 52645-53-1): 1,77 g/kg, (S)-methopreen (CAS n° 65733-16-6): 0,0225 g/kg.

Specificaties

  
Inhoud500 ml
EAN8711231129249
VormSpray
DiersoortKat, Hond
Niet gebruiken bijNiet gebruiken om katten of andere dieren te behandelen. Niet gebruiken in kattenmanden.
WerkingsduurTot 6 maanden
BewaaradviesBuiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Gelekt/gemorst product opruimen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Bij maximaal 40°C/104 °F bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.Lees minder
VoorzorgsmaatregelenRisico beperkende maatregelen: Niet gebruiken op oppervlakken en textiel die nat afneembaar zijn. Meubels niet afnemen met natte doekjes en tapijten of matten niet natmaken om te vermijden dat er resten van het product in het rioleringssysteem terechtkomen. Verwijder al het voedsel, voer en dranken voor de behandeling. Niet gebruiken op of in nabijheid van oppervlakken en gebruiksvoorwerpen die waarschijnlijk in direct contact komen met voedsel en dranken. Vermijd contact met de ogen. Verlaat de ruimte na het sprayen en laat het product een uur inwerken voordat u de ruimte ventileert. Verwijder terrariums, aquariums en dierenkooien of dek deze af voor de behandeling. Schakel het luchtfilter van het aquarium uit tijdens het sprayen. Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken wegens een hoge gevoeligheid voor de giftigheid van Permethrin. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de behandeling. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen: Inademing: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in halfzittende houding. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien symptomen optreden en/of bij inademing van grote hoeveelheden. Contact met de ogen: Onmiddellijk spoelen met veel water, af en toe de onderste en bovenste oogleden optillen. Controleer of het slachtoffer contactlenzen draagt en verwijder deze indien dit gemakkelijk kan. Spoel verder met lauw water gedurende ten minste 10 minuten. Schakel medische hulp in indien irritatie of verslechtering van het gezichtsvermogen optreedt. Contact met de huid: Vervuilde kleding en schoeisel verwijderen. Vervuilde huid wassen met water. Raadpleeg een specialist in vergiftigingen indien er symptomen optreden. Contact met de mond: De mond spoelen met water. Raadpleeg een specialist in vergiftigingen indien er symptomen poptreden en/of in geval van mondcontact met grote hoeveelheden. Geen vloeistoffen geven en geen braken opwekken in geval van verminderd bewustzijn, leg het slachtoffer in stabiele zijligging en vraag onmiddellijk medisch advies. Houd de verpakking of het etiket ter beschikking. Permethrin kan gevaarlijk zijn voor katten. Raadpleeg onmiddellijk de dierenarts indien zich vergiftigingsverschijnselen voordoen en toon hem/haar de verpakking. Pyrethroïden kunnen paresthesie veroorzaken (branden en prikkelen van de huid zonder irritatie). Indien de symptomen aanhouden: een arts raadplegen. Gevarenaanduidingen: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat PERMETHRIN. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Lees aandachtig en volg alle instructies op. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Gelekt/gemorst product opruimen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Bij maximaal 40°C/104 °F bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.
© 2016 - 2024 welle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel